Нощ край крепост Асара и каменната гъба с тракийски ниши

Последни снимки